Privacyverklaring en rechtsinstructies

We verheugen ons over uw bezoek aan onze website www.getfinn.com. Bike Citizens Mobile Solutions GmbH (hierna: „wij“ of „Bike Citizens“) neemt privacy zeer ernstig.

Hier vindt u meer informatie omtrent het gebruik van uw gegevens:

Orderverwerker

Deels maken we voor de verwerking van persoonlijke gegevens gebruik van externe dienstverleners (zog. orderverwerkers). Deze werden door ons zorgvuldig geselecteerd en opgedragen, zijn aan onze instructies gebonden en worden regelmatig gecontroleerd.

Overdracht buiten de EER

In de volgende gevallen geven we gegevens door aan ontvangers, die hun woonplaats buiten de Europese Economische Ruimte (EER) hebben:

 • In onze opdracht verwerkt Google LLC („Google“) met zetel in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA gegevens. Aan Google geven we toestelherkenningen en informatie inzake gebruiksfrequentie aan de app door. Rechtsgrond van deze overdracht is rechtmatig belang voor analysedoeleinde (art. 6 alinea 1 punt a AVG), eveneens als contractvervulling voor communicatiedoeleinden (art. 6 alinea 1 punt b AVG).
 • Betalingen in de online shop worden via de betalingsdienstverlener Stripe, Inc. in het kader van de contractvervulling (art 6 alinea 1 punt b AVG) verwerkt.
 • Met uw goedkeuring worden gegevens aan Facebook, Inc. door „Facebook-Pixel“ (zie alinea „Meer cookies“) doorgegeven.

Alle opgegeven bedrijven hebben in Amerika hun zetel en zijn voor het VS-Europese privacycontract „Privacy Shield“ gecertificeerd die het behoud van de in de EU geldende privacyniveaus garandeert.

Website en daarmee verbonden gegevensverwerking

Beschikbaar stellen van de website en opstellen van logfiles

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Bij elk bezoek aan onze internetpagina registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer.

 • Volgende gegevens worden hierbij verzameld:
 • Informatie omtrent het browsertype en de gebruikte versie
 • Taal en versie van de browsersoftware
 • Het besturingssysteem van de gebruiker en diens oppervlak
 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van de toegang en tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Overgedragen datahoeveelheid
 • Websites vanaf welke het systeem van de gebruiker naar onze internetpagina komt
 • Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode

De gegevens worden eveneens in de logfiles van ons systeem opgeslagen.

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logfiles is het rechtmatig belang van Bike Citizens art. 6 alinea 1 punt f van de AVG.

Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om een levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

Het opslaan in logfiles gebeurt om de werking van de website te verzekeren. Bovendien dienen de gegevens voor ons voor het optimaliseren van de website en het verzekeren van de veiligheid van onze informatietechnische systemen. Een beoordeling van de gegevens voor marketingdoeleinden is hierbij niet van toepassing.

In deze doeleinden ligt ook ons rechtmatig belang aan de gegevensverwerking conform art. 6 alinea 1 punt f van de AVG.

Duur van de opslag

De gegevens worden onmiddellijk anoniem gemaakt of gewist.

Als de gegevens in logfiles worden opgeslagen is dit na 90 dagen het geval. Een overschrijdende opslag van de gegevens in een vorm die de identificatie van de betrokken persoon mogelijk maakt, gebeurt niet.

Ontvanger

Deze gegevens worden via onze server-infrastructuur-provider verwerkt.

Gebruik van cookies

Definitie van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die in uw browser worden opgeslagen. Deze worden bij het eerste bezoek aan onze website door uw browser gedownload. Bij het opnieuw bezoeken van deze website met zelfde eindapparaat resp. browser wordt de cookie en de daarin opgeslagen informatie ofwel aan de betreffende website teruggezonden, die deze gegenereerd heeft (First Party Cookie) ofwel aan een andere website verzonden, tot welke deze behoort (Third Party Cookie). Daardoor wordt herkend dat de website met de betreffende browser werd opgeroepen en wijzigt met deze status, de voorstelling van inhouden. Cookies ‘herinneren‘ zich bijv. aan uw voorkeuren, delen mee hoe u een pagina gebruikt, en passen de weergegeven aanbiedingen deels individueel aan.

Voor de werking vereiste cookies

Voor het uitvoeren van de overdracht van berichten en de ter beschikking stelling van de door u gewenste diensten gebruiken we cookies. De door het gebruik van cookies plaatsgevonden gegevensverwerkingsactiviteiten berusten op onze rechtmatige belangen aan de beschikbaarstelling van een volledig werkende website en de door u gewenste diensten (art. 6 alinea 1 punt f van de AVG, § 96 alinea 3 TKG).

Andere cookies

Bovendien gebruiken we op basis van onze rechtmatige belangen cookies voor analysedoeleinden die ons helpen onze website en onze aanbieding te verbeteren (art. 6 alinea 1 punt f van de AVG, § 96 alinea 3 TKG). Hier gebeurt het anoniem maken van het IP-adres door in te korten waardoor een rechtstreekse persoonlijke betrokkenheid wordt uitgesloten. Dergelijke cookies worden niet gebruikt als de browserinstelling „Do-not-track“ geactiveerd is.

U hebt hier bijkomend de mogelijkheid de functionaliteit van deze cookies te voorkomen.

Matomo

Facebook

Na uw goedkeuring is bovendien op deze website Facebook Pixel geïntegreerd (zie punt „Reclame op interesse gebaseerd“).

Uw cookie-instellingen op deze website

Als u cookies volledig wilt blokkeren of beperken, kunt u de wijzigingen in de instellingen van uw internetbrowser uitvoeren. Reeds opgeslagen cookies kunnen altijd worden gewist. Worden cookies voor onze website gedeactiveerd, dan kunnen mogelijks niet meer alle functies van de website volledig worden gebruikt.

De werkwijze voor het beheren en wissen van cookies vindt u in de in de betreffende browser geïntegreerde helpfunctie. Meer informatie omtrent deze werkwijze vindt u onder onderstaande links:

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/verbeterde-bescherming-tegen-volgen-firefox-desktop

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en

Safari: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera:https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Reclame gebaseerd op interesse

Met uw goedkeuring gebruikt deze website de „Facebook pixel“ van Facebook, Inc. („Facebook“). Via Facebook Pixel wordt bij het bezoek aan de website een rechtstreekse verbinding met de Facebook-servers gemaakt.

Daarbij zendt Facebook Pixel bij activering technische verbindingsgegevens, samen met Facebook Cookie, het Pixel ID en de URL van de bezochte pagina, alsook incidenteel informatie omtrent aangeklikte knoppen.
Facebook Pixel dient voor analysedoeleinden, die ons helpen, onze website en ons aanbod te verbeteren en u op uw interesses toegepaste reclame voor te stellen.

Meer informatie omtrent verzamelen en gebruiken van de gegevens door Facebook, alsook over uw desbetreffende rechten en mogelijkheden inzake bescherming van uw privésfeer vindt u in de privacy-instructies van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/. De instellingen inzake reclame-analyse op Facebook kunt u op https://www.facebook.com/help/109378269482053?helpref=hc_global_nav wijzigen.

Commentaarfunctie op getfinn.com

Doel

U hebt de mogelijkheid op getfinn.com commentaren na te laten. Voor dit doeleinde verzamelt en verwerkt Bike Citizens naam, e-mailadres en commentaar.

Rechtsgrond

De verwerking van uw gegevens gebeurt op basis van uw goedkeuring (art. 6 alinea 1 punt a van de AVG). U hebt het recht uw goedkeuring steeds gratis te herroepen (recht op beroep en contactgegevens onderaan). Na afmelding worden uw gegevens verder op basis van rechtmatige belangen voor documentatiedoeleinden opgeslagen (art. 6 alinea 1 punt f van de AVG).

Opslaan / wissen

Uw gegevens worden in principe tot de herroeping en daarna voor een periode van twee jaar opgeslagen, zoverre wettelijke bewaarplichten het wissen niet tegenspreken en we de gegevens niet in afzonderlijk geval voor het afweren of doorzetten van rechtsvereisten nodig hebben.

Ontvanger

Uw gegevens worden via onze server-infrastructuur-provider en via onze e-mail-aanbieder verwerkt.

Online shop

Doel

Bike Citizens verzamelt en verwerkt uw naar aanleiding van de productbestelling opgegeven gegevens zoals bijvoorbeeld naam, leverings-/afhaal- en factuuradres, winkelmandje, bestelinhoud, factuurgegevens, betalingsgegevens enz., om de aankoop van onze producten mogelijk te maken.

Rechtsgrond

De verwerking van uw gegevens is voor het afsluiten en vervullen van online-koopovereenkomsten (art. 6 alinea 1 punt b AVG), alsook voor het vervullen van wettelijke bewaarplichten (art. 6 alinea 1 punt c AVG) vereist.

Opslaan / wissen

Uw gegevens worden in principe tot na uw bestelling voor de wettelijke voorziene periode opgeslagen, zoverre wettelijke bewaarplichten het wissen tegenspreken en we de gegevens niet in afzonderlijk geval voor het afweren of doorzetten van rechtsvereisten nodig hebben.

De gegevens met betrekking tot de afzonderlijke bestellingen en transacties worden overeenkomstig de wettelijke bewaarplichten en in elk geval voor een periode van zeven jaar opgeslagen.

Ontvanger

De gegevens worden via onze server-infrastructuur-provider en via onze e-mail-aanbieder verwerkt.

Een gegevensoverdracht aan derden gebeurt niet, met uitzondering van de doorgifte van de betaalinformatie aan de afwikkelende bankinstellingen / betalingsdienstverleners voor de afboeking van de koopprijs aan het door ons opgedragen transportbedrijf/verzendbedrijf, voor het beschikbaar stellen van goederen, evenals aan onze belastingadviseurs voor de vervulling van onze fiscaalrechtelijke verplichtingen.

Contactaanvragen door middel van formulier, e-mail of telefoon

Doel

Als u met ons contact opneemt door middel van contactformulier, e-mail of telefonisch, verzamelen en verwerken we telkens uw naam, uw contactgegevens, het door u meegedeelde verzoek en eventueel gegevens die u ons door het uploaden resp. bijvoegen van documenten ter beschikking stelt. Doel van de gegevensverwerking is het beantwoorden van uw contactaanvraag.

Rechtsgrond

De gegevensverwerking gebeurt op basis van het rechtmatig belang van Bike Citizens aan de communicatie met website- en app-gebruikers (art. 6 alinea 1 punt f van de AVG).

Opslaan / wissen

Bike Citizens wist resp. maakt uw persoonlijke gegevens anoniem, zodra ze voor het behalen van het doeleinde waarvoor ze werden verzameld en verwerkt, niet meer nodig zijn en zoverre geen andere rechtsplichten een verdere opslag vereisen. Bewijs- en bewaarplichten resulteren in het bijzonder uit het ondernemings-, aandeel- en afgifterecht, alsook uit antiwitwasbepalingen. Bovendien bewaart Bike Citizens alle persoonlijke gegevens die voor de mogelijke geldig making, afweer of verdediging van rechtsvereisten en het doorzetten ervan in overheidsprocedures of rechtelijke procedures vereist zijn. Het bewaren gebeurt in zoverre tot de afloop van de telkens normerende verjaringsperioden resp. de rechtskrachtige procedureafsluiting.

Ontvanger

De gegevens worden via onze server-infrastructuur-provider en via onze e-mail-aanbieder verwerkt.

Hoe verwerken en slaan we gegevens op?

We nemen alle mogelijke maatregelen om te verzekeren dat uw gegevens veilig zijn opgeslagen en een onbevoegde toegang tot de gegevens is uitgesloten. Alle geregistreerde informatie wordt op onze daarvoor voorziene servers opgeslagen.

Uw rechten in verband met de gegevensverwerkingen

De privacy-basisverordening (EU-VO 2016/679)) ontneemt u als betrokkene bepaalde rechten waarop we u hieronder wijzen. Let erop dat deze elkaar aanvullen zodat u bijvoorbeeld enkel ofwel de correctie resp. vervollediging van uw gegevens of het wissen ervan kunt eisen.

Herroepen van de goedkeuring

In geval dat Bike Citizens persoonlijke gegevens op basis van uw goedkeuring opslaat en verwerkt, hebt u het recht uw goedkeuring steeds te herroepen. Daardoor blijft de rechtmatigheid van de tot op het moment van de herroeping plaatsgevonden verwerking echter onveranderd van kracht.

Recht op informatie

U kunt informatie inzake herkomst, de categorieën, opslagduur, de ontvangers, het doeleinde van de op uw van toepassing zijnde door Bike Citizens verwerkte gegevens en de wijze van hun verwerking eisen.

Recht op correctie en wissen

Als Bike Citizens gegevens omtrent uw persoon verwerkt, die niet correct of onvolledig zijn, kunt u de correctie of vervollediging ervan verlangen. U kunt verder het wissen van onrechtmatig verwerkte gegevens verlangen.

Recht op beperking van de verwerking

Is het onduidelijk of de omtrent uw persoon verwerkte gegevens niet correct of onvolledig zijn of onrechtmatig worden verwerkt, dan kunt u de beperking van de verwerking van uw gegevens tot de definitieve verduidelijking van de vraag eisen.

Recht op herroeping

Ook als de gegevens omtrent uw persoon correct en volledig zijn en door Bike Citizens rechtmatig worden verwerkt, kunt u de verwerking van deze gegevens tegenspreken. Dit echter enkel in speciale, door u te motiveren situaties.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U kunt de door Bike Citizens omtrent uw persoon verwerkte gegevens, die Bike Citizens zelf van u ontvangen heeft, in een door Bike Citizens bepaald, machineleesbaar formaat ontvangen of Bike Citizens tot het rechtstreeks overdragen van deze gegevens aan een door u gekozen derde persoon opdragen, zoverre deze ontvanger aan Bike Citizens dit uit technisch oogpunt mogelijk maakt en de gegevensoverdracht noch met een onverantwoorde kost, noch met wettelijke of andere geheimhoudingsplichten of vertrouwensredenen door Bike Citizens of derde personen in strijd zijn.

Recht op klachten indienen

Tot slot hebt u het recht bij de privacy-instantie klacht neer te leggen als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens de privacy-basisverordening (EU-VO 2016/679) schendt.

Tot wie kunt u zich richten voor het geldend maken van uw betrokken rechten?

Voor het geldend maken van de bovengenoemde rechten neemt u schriftelijk (per brief of e-mail) contact op met het aan het begin vermelde contact of direct op onderstaand e-mailadres: info@bikecitizens.net.

Algemeen

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring onder naleving van de geldende privacybepalingen steeds te wijzigen. Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te zijn van mogelijke wijzigingen. Als u vragen hebt omtrent deze privacyverklaring of met ons omtrent deze privacyverklaring wilt communiceren, neemt u met ons contact op via info@bikecitizens.net..

Gebruik van niet-persoonlijke gegevens

We gebruiken niet-persoonlijke gegevens voor onderzoeksdoeleinden, statistische doeleinden en om uw gebruiksbeleving te verbeteren. Bovendien behouden we ons het recht voor, niet-persoonlijke gegevens, die technisch met het gebruik van onze goederen of diensten verbonden zijn („Metadata“), naar ons eigen inzicht te gebruiken.

Website van derden

Deze privacyverklaring geldt niet voor websites van derden, die niet door ons worden bediend en gecontroleerd. Bijvoorbeeld kan het klikken op een link op deze website u naar de diensten van een derde zoals Paypal Facebook of Google doorsturen. We adviseren u de privacy-instructies op hun websites te lezen om te ontdekken hoe deze met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Datum: 27 januari 2020